Tag Archives: Groningen

Naschokken

De kansel trilt. Pastoor Wolf ziet het, ook de onrust die over zijn kerkgangers trekt. Met vaste stem schakelt hij over naar het slot van zijn preek: na de zegen zal hij ze naar buiten leiden. Grote kaarsen vallen om, het middenschip schudt, neerdalend stof; pastoor Wolf kijkt omhoog, naar waar het kraakt. Hij heft zijn handen en roept de Heer, roept om Zijn zegen.

 

Die blaatkop! Niets kunnen ze geheim houden. Stug trapt hij door.

‘Meneer Stam, verschijnt u met trillende knieën voor de commissie?’, roept de journalist terwijl deze voor de toegangspoort springt en de gepimpte microfoon als een degen naar voren steekt.

Roze spraakknots, symbool van cabareteske journalistiek; stand-up nieuwsgaring waardoor zelfs ervaren politici over hun woorden struikelen, niet hij: hij vreet komedianten. Met een zwier zwaait hij zijn rechter been over het zadel en ketent zijn fiets aan het hek: veilig. Dan draait hij zich om. ‘Meneer Harker, ik herinner mij weer wat ik de afgelopen vijf jaren niet gemist heb.’

‘Meneer Stam, u komt boete doen voor de aardbeving van Delfzijl?’

‘De commissie onderzoekt de oorzaak van het instorten van de Oude Kerk. Alle vragen van de commissie zal ik zonder terughoudendheid beantwoorden. Het is ook aan de commissie om conclusies over de schuldvraag te trekken.’

‘Honderdeenentwintig gewonden, dertig doden waaronder drie kinderen die nog een heel leven voor zich hadden: raakt u dat niet.’

‘Zeker, en mijn gedachten en medeleven gaan nog dagelijks uit naar de slachtoffers, naar hun familie en vrienden, naar iedereen die door dat onvoorspelbare leed getroffen is.’

‘Onvoorspelbaar… Heeft uw ministerie in het jaar vóór de verwoestende aardbeving geen onderzoek laten uitvoeren naar de aardschokken in Groningen?’

‘Dat is correct. Het onderzoek gaf aan –’

‘Dat er maar één oorzaak voor de aardschokken in het gebied was: de gaswinning.’

Die grijns… ‘Zoals u zich misschien herinnert, meneer Harker, was het mijn opvatting dat men elkaar laat uitspreken. Dat standpunt is in de afgelopen jaren niet veranderd.’

‘De conclusies van dat onderzoek ook niet meneer Stam: hoe groter de aardgaswinning hoe groter de kans op een zware aardbeving. Heeft u toen de verkeerde beslissing genomen?’

‘Er is een gedegen risicoanalyse uitgevoerd. De kans dat dezelfde persoon twee keer de hoofdprijs in de lotto zou winnen was groter,’ hij sluit zijn ogen, – de cijfers van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, onuitwisbaar gebeiteld in zijn brein: € 2.744.541 per dode, € 282.164 per ziekenhuis gewonde – even, ‘dan dat er een zware aardbeving zou komen. `Een besluit om te stoppen met de aardgaswinning rechtvaardigde het verlies van 11 miljard aan aardgasbaten niet. De aardbeving was een gemiddelde aardbeving: 4,8 op de schaal van Richter. Dat de beving optrad tijdens een bijzondere viering in een 16e eeuws kerkgebouw dat daarna gesloten zou worden voor restauratie kon niemand voorzien.’

‘Heeft u vermindering van de gaswinning overwogen, of gaf de crisis de doorslag?’

11 miljard: per jaar!  ‘‘Het had niets met de economische crisis…’ Stam kijkt op zijn horloge. ‘Excuus, de commissie wacht.’